MIRASPO, s.r.o. - správa nemovitostí Hradec Králové

Prioritní činností naší společnosti je správa nemovitostí Hradec Králové. Přesněji je to správa SVJ – společenství vlastníků jednotek, a také správa bytových domů, kterým nabízíme komplexní servis nebo zajištění služeb podle jejich potřeb, například účetnictví SVJ. V této oblasti máme bohaté zkušenosti.

Správa nemovitostí

Jakožto správa nemovitostí zajišťujeme veškeré potřebné služby pro SVJ. Například zasílání předpisů záloh (nájemného) na služby, stanovení výše záloh pro další období a mnoho dalších služeb. 
Miraspo, s.r.o. – správa nemovitostí

Správa domů pro SVJ

Správa domů pro SVJ je synonymem správy nemovitostí a znamená například tvorbu měsíčních přehledů plateb, zasílání upomínek neplatičům, zajištění smluv pro SIPO, evidenci osob atd.
Miraspo, s.r.o. – správa domů pro SVJ

SVJ - co to je?

SVJ je společenství vlastníků jednotek, které vzniká zpravidla v obytných domech. Jelikož se jedná o soukromé osoby, je nutné pro SVJ zajistit profesionální služby. Právě tyto služby pro SVJ zajišťujeme.
Miraspo, s.r.o. – profi služby nejen pro SVJ

Účetnictví pro SVJ

Účetnictví je pro SVJ velmi důležitou službou. Zajišťujeme roční vyúčtování za společenství celkem a jednotlivé bytové jednotky, přípravu dokladů pro archivaci či pro soudní spory a další účetní služby.
Miraspo, s.r.o. – účetnictví pro SVJ a právnické osoby

Další služby Miraspo, s.r.o.

Zajišťujeme mnoho dalších služeb, jak v rámci správy nemovitostí a bytových domů pro SVJ, tak mimo tuto oblast. Například účetnictví pro veškeré právnické a fyzické osoby, poradenský servis v oblasti bydlení, prodej a pronajímání bytů...