Technická správa nemovitostí

Provedeme technickou správu v těchto oblastech:

 • Zajišťování dodavatelů větších oprav i investičních akcí na majetku, s přihlédnutím na kvalitu prací a z ekonomického hlediska na efektivnost pro výběrová řízení, které provede výbor společenství vlastníků.
 • Spolupráce při vytváření krátkodobého, středního a dlouhodobého plánu oprav z hlediska potřeb a množství finančních prostředků.
 • Zajišťování dodavatelů drobných a plánovaných oprav.
 • Zajišťování havarijních oprav.
 • Zajišťování požárně-preventivní činnosti a předepsaných revizí technických zařízení a instalací.
 • Informovat členy výboru o nedostatcích, které byly zjištěny při havárii a navrhnout druh opravy, která by zabránila dalším haváriím.
 • Zajištění uzavření smluv na dodávky energií, služeb ( VaK, VČE, Teplo, Plyn, Výtahy, atd.) na společenství, popřípadě převedení od stávajícího správce.
 • Zajištění pojištění dosud nepojištěné nemovitosti.
 • Dle potřeby zajištění úklidové služby.
 • Zajištění nutných povolení v případě oprav společných prostor (stavební odbor, odbor památkářů atd.).
 • Poradenství v oblasti bankovnictví při zakládání účtu pro SVJ nebo získání úvěru na různé opravy, či rekonstrukce společných prostor.
 • Zajišťování právních služeb pro potřeby výboru společenství vlastníků jednotek.
Kontaktní formulář