MIRASPO, s.r.o. - Vedení účetnictví pro malé a střední firmy, SVJ a BD

Účetnictví pro podnikatele

Pro střední a malé firmy zpracováváme účetnictví i daňovou evidenci včetně vedení mezd zaměstnancům.

Účetnictví pro SVJ a BD

Společenstvím vlastníků jednotek a bytovým družstvům zajišťujeme vedení účetnictví dle platných zákonů a předpisů.

Evidence plateb

Pro společenství vlastníků a bytová družstva vedeme evedenci zálohových plateb od vlastníků a družstevníků a provádíme roční vyúčtování.

Správa nemovitostí

V nemovitostech zajišťujeme malé a střední opravy, úklidy prostor a další úkony související s chodem nemovitostí.

Další služby Miraspo, s.r.o.

Zajišťujeme mnoho dalších služeb, jak v rámci správy nemovitostí a bytových domů pro SVJ, tak mimo tuto oblast. Například účetnictví pro veškeré právnické a fyzické osoby, poradenský servis v oblasti bydlení, prodej a pronajímání bytů...