Služby pro SVJ

Zajistíme pro vás evidování plateb záloh za služby a jejich vyúčtování. A to takto:

  • Zasílání předpisů záloh (nájemného) na služby, na správu a údržbu spolčených prostor v domě.
  • Stanovení výše záloh za služby pro další období.
  • Měsíční přehledy plateb a neplatičů záloh za služby , správu a údržbu domu.
  • Zasílání upomínek neplatičům a podnikání dalších kroků k uhrazení pohledávek.
  • Zajištění smluv pro SIPO, vytváření změnových souborů pro SIPO.
  • Evidence osob v bytových jednotkách.
  • Roční vyúčtování za společenství celkem a jednotlivé bytové jednotky - za služby (teplo,vodu teplou a studenou, elektřinu, STA, komíny atd.).
  • Přehledy pro potřeby SVJ o vlastnících, předpisech záloh,měřidlech,platbách,revizích atd.
  • Příprava dokladů pro archivaci.
  • Příprava dokladů pro soudní spory.