Správa nemovitostí

Provedeme technickou správu v těchto oblastech:

  • Zajišťování dodavatelů větších oprav i investičních akcí na majetku, s přihlédnutím na kvalitu prací a z ekonomického hlediska na efektivnost pro výběrová řízení, které provede výbor společenství vlastníků.
  • Spolupráce při vytváření krátkodobého, středního a dlouhodobého plánu oprav z hlediska potřeb a množství finančních prostředků.
  • Zajišťování dodavatelů drobných a plánovaných oprav.
  • Zajišťování havarijních oprav.
  • Zajišťování požárně-preventivní činnosti a předepsaných revizí technických zařízení a instalací.
  • Informovat členy výboru o nedostatcích, které byly zjištěny při havárii a navrhnout druh opravy, která by zabránila dalším haváriím.
  • Zajištění pojištění dosud nepojištěné nemovitosti.
  • Dle potřeby zajištění úklidové služby.