Základní ceník služeb

Ceník pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

Druh služby   Cena za   
  byt neb. prostor garáž
Vedení účetnictví    40,-Kč    40,-Kč         25,-Kč
Evidence placení záloh za služby a jejich vyúčtování     40,-Kč    40,-Kč         25,-Kč
Technická správa     50,-Kč    50,-Kč         30,-Kč
Celková správa   130,-Kč   130,-Kč         80,-Kč
Převzetí SVJ nebo nemovitosti a nastavení počátečních dat   1.000,- Kč/SVJ
Účetní závěrka roku, daňové přiznání, výroční zpráva  500,- Kč/SVJ/rok

 

Ceník pro soukromé bytové domy

Druh služby   Cena za   
    byt neb. prostor garáž
Vedení účetnictví   35,-Kč   35,-Kč 20,-Kč
Evidence placení záloh za služby a jejich vyúčtování    40,-Kč   40,-Kč 25,-Kč
Technická správa    75,-Kč   75,-Kč 40,-Kč
Celková správa 150,-Kč  150,-Kč 85,-Kč
Převzetí SVJ nebo nemovitosti a nastavení počátečních dat   1.000,- Kč/SVJ
Účetní závěrka roku, daňové přiznání, výroční zpráva  500,- Kč/SVJ/rok
Převzetí nebo předání bytu při změně nájemníka 500,-Kč/změna

 

Vedení účetnictví a daňové evidence podnikatelům

cena účetní položky    15,- Kč/řádek
převzetí účetnictví    od 2.000,- Kč
zpracování daňového přiznání    500,- Kč/přiznání
zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty     500,- Kč/přiznán
zpracování souhrnného hlášení    500,- Kč/hlášení
zpracování kontrolního hlášení    500,- Kč/hlášení
zpracování přiznání k silniční dani    500,- Kč/přiznán
zpracování přiznání ke spotřební dani    500,- Kč/přiznán
zpracování mezd     150,- Kč/zaměstnanec/měsíc
zastupování při kontrole orgánů státní správy    300,- Kč/hodina