Účetnictví a daňová evidence pro podnikatele, SVJ a BD

Povedeme pro vás účetnictví v tomto rozsahu:

  • Vedení účetnictví a daňové evidence v měsíčních intervalech v souladu s platnými právními předpisy.
  • Účtování stavu a pohybu, pohledávek a závazků z operativní evidence objednavatele (zpracování faktur vydaných, přijatých, pokladních a bankovních dokladů).
  • Předávání měsíčních účetních závěrek.
  • Roční zpracování účetní závěrky a uzávěrky.
  • Vypracování daňových přiznání.
  • Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku včetně účtování jejich odpisů, nákupu, prodeje a likvidace.
  • Vypracování výroční zprávy.