Vedení účetnictví a daňové evidence podnikatelům

cena účetní položky    15,- Kč/řádek
převzetí účetnictví    od 2.000,- Kč
zpracování daňového přiznání    500,- Kč/přiznání
zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty     500,- Kč/přiznán
zpracování souhrnného hlášení    500,- Kč/hlášení
zpracování kontrolního hlášení    500,- Kč/hlášení
zpracování přiznání k silniční dani    500,- Kč/přiznán
zpracování přiznání ke spotřební dani    500,- Kč/přiznán
zpracování mezd     150,- Kč/zaměstnanec/měsíc
zastupování při kontrole orgánů státní správy    300,- Kč/hodina